02-869-7017-9 [email protected]

จักรเย็บเข็มเดี่ยวไดเร็ค Jack รุ่น A2

Jack A2

จักรเย็บเข็มเดี่ยวไดเร็ค (ตัดด้ายอัตโนมัติ)

✅ เหมาะสำหรับเย็บผ้าทั่วไป บาง-หนา ได้ถึง 0.5-10 มม.

✅ มอเตอร์ไดเร็ค เสียงเงียบ ประหยัดไฟ

✅ มีไฟ LED ส่องบริเวณหัวเข็ม ปรับระดับได้

✅ ปรับความเร็วรอบได้

✅ ความเร็วรอบสูงสุด 5,000 รอบ/นาที

✅ ความสูงยกตีนผี ด้วยมือ 5 มม. ด้วยเข่า 13 มม.

✅ ความยาวตะเข็บสูงสุด 5 มม.

✅ ระบบตัดด้ายอัตโนมัติ