02-869-7017-9 [email protected]

จักรเย็บเข็มเดี่ยวคอมไดเร็ค Jack รุ่น A2S

Jack A2S

จักรเย็บเข็มเดี่ยวคอมไดเร็ค (ตัดด้ายอัตโนมัติ)

✅ มอเตอร์ไดเร็ค เสียงเงียบ ประหยัดไฟ

✅  มีไฟ LED ส่องบริเวณเสาเข็ม

✅ ปรับความเร็วรอบได้

✅ ย้ำหัว-ท้ายอัตโนมัติ

✅ ความเร็วรอบสูงสุด 5,000 รอบ/นาที

✅ ความสูงยกตีนผี ด้วยมือ 5 มม. ด้วยเข่า 13 มม.

✅ ความยาวตะเข็บสูงสุด 5 มม.

✅ ระบบตัดด้ายอัตโนมัติ