02-869-7017-9 [email protected]

จักรเย็บเข็มเดี่ยวคอมไดเร็ค Jack รุ่น A4

Jack A4

จักรเย็บเข็มเดี่ยวคอมไดเร็ค (ตัดด้ายอัตโนมัติ)

✅ เหมาะสำหรับเย็บผ้าทั่วไป เช่น ยีนส์ ผ้าทอ

✅ มอเตอร์ไดเร็ค เสียงเงียบ ประหยัดไฟ

✅ มีช่องเสียบ USB

✅ ย้ำหัว-ท้ายอัตโนมัติ

✅ ความเร็วรอบสูงสุด 5,000 รอบ/นาที

✅ มีไฟ LED ส่องบริเวณหัวเข็ม

✅ ความกว้างตะเข็บ 5 มม.

✅ ยกตีนผีสูง 5-13 มม.

✅ ยกตีนผีอัตโนมัติ

✅ ระบบตัดด้ายอัตโนมัติ