จักรเย็บเข็มเดี่ยวคอมไดเร็ค Jack รุ่น A5

Jack A5

จักรเย็บเข็มเดี่ยวคอมไดเร็ค (ตัดด้ายอัตโนมัติ)

✅ เหมาะสำหรับเย็บผ้าทั่วไป ผ้าหนาปานกลางและผ้าบาง

✅ มอเตอร์ไดเร็ค เสียงเงียบ ประหยัดไฟ

✅ มีช่องเสียบ USB

✅ ปรับความเร็วได้

✅ ความเร็วรอบสูงสุด 5,000 รอบ/นาที

✅ ความสูงยกตีนผี ด้วยมือ 5 มม. ด้วยเข่า 13 มม.

✅ มีไฟ LED ส่องบริเวณหัวเข็ม

✅ ระบบตัดด้ายอัตโนมัติ (ตัดด้านสั้น 2 มม.)

✅ ย้ำหัว-ท้ายอัตโนมัติ

✅ ยกตีนผีอัตโนมัติ