02-869-7017-9 [email protected]

จักรปักคอมกระเป๋าหิ้ว Brother รุ่น NV-95E

Brother NV-95E

จักรปักคอมกระเป๋าหิ้ว

 

รายละเอียด :

– จักรปัก 1 หัว 1 เข็ม จักรปักรุ่นเล็ก จิ๋ว แต่แจ๋ว
– ความเร็ว 400 ฝีเข็ม/นาที
– ปักชื่อนักเรียน 1 ชื่อ ประมาณ 7 นาที
– พื้นที่ปักกว้าง 10×10 CM.
– ลายปักในตัวจักร 70 ลาย
– ปักโลโก้ได้

จักรปักกระเป๋าหิ้ว1จักรปักกระเป๋าหิ้ว2จักรปักกระเป๋าหิ้ว3