จักรเย็บเข็มเดี่ยวคอมไดเร็ค JUKI DDL-8000A

จักรเย็บเข็มเดี่ยวคอมไดเร็ค JUKI DDL-8000A