จักรเย็บเข็มเดี่ยวคอมไดเร็ค DDL-8100B-7

จักรเย็บเข็มเดี่ยวคอมไดเร็ค DDL-8100B-7