จักรเย็บเข็มเดี่ยวคอมไดเร็ค JUKI DDL-9000C

จักรเย็บเข็มเดี่ยวคอมไดเร็ค JUKI DDL-9000C