02-869-7017-9 [email protected]

จักรเย็บเข็มเดี่ยวไดเร็ค Jack รุ่น F3

Jack F3

จักรเย็บเข็มเดี่ยวไดเร็ค

✅ เหมาะสำหรับเย็บผ้าทั่วไป ผ้าหนาปานกลางและผ้าบาง เย็บผ้าหนาได้ 1-7 มม.

✅ มอเตอร์ไดเร็ค เสียงเงียบ ประหยัดไฟ

✅ ปรับความเร็วได้

✅ ความยาวตะเข็บสูงสุด 5 มม.

✅ ความสูงยกตีนผี ด้วยมือ 5 มม. ด้วยเข่า 13 มม.