02-869-7017-9 [email protected]

จักรคอม้าเข็มคู่ HIGHLEAD GC24518-2

HIGHLEAD GC24518-2

จักรคอม้าเข็มคู่

 

เหมาะสำหรับ :

  • เหมาะสำหรับเย็บชิ้นงานหนา – หนามาก เช่น หนัง กระเป๋า รองเท้า
  • รูปทรงคอม้า ง่ายต่อการเย็บชิ้นงานที่มีพื้นที่แคบ ลึก และขนาดเล็กที่เข้ายาก เช่น รองเท้าบู๊ท ก้นกระเป๋า ข้อถุงมือ
  • เข็มคู่ เหมาะกับงานที่ต้องโชว์ฝีเข็มคู่ที่ขนานเสมอกัน เพิ่มความสวยงามและเพิ่มความแน่นในการเย็บมากยิ่งขึ้น