จักรเย็บกุ๊นทรงกระบอก HIGHLEAD GC2698-1

BAOMA GC2698-1

จักรเย็บกุ๊นทรงกระบอก

  • มีระบบหยอดน้ำมัน

 

highlead-gc2698-1