02-869-7017-9 [email protected]

จักรเย็บเข็มเดี่ยวคอมไดเร็ค Jack รุ่น A3B-C

Jack A3B-C

จักรเย็บเข็มเดี่ยวไดเร็ค (ตัดด้าย,ย้ำอัตโนมัติ)

✅ สามารถเย็บผ้าทั่วไป-ผ้าหนาปานกลาง เช่น ผ้าบาง ผ้าลินิน ผ้ายืด เสื้อผ้าแฟชั่น ผ้าม่าน

✅ ระบบตัดด้ายอัตโนติและเย็บย้ำหัว-ท้ายอัตโนมัติ

✅ สามารถปรับความเร็วการเย็บได้

✅ ปุ่มมือกดเย็บทีละฝีเข็ม

✅ มีไฟ LED ส่องสว่างบริเวณหัวเข็ม

✅ ระบบมอเตอร์ไดเร็ค เสียงเงียบ ประหยัดไฟ