02-869-7017-9 [email protected]

จักรเย็บเข็มเดี่ยวคอมไดเร็ค Jack A4E

จักรเย็บเข็มเดี่ยวคอมไดเร็ค Jack A4E

 .

✅ เย็บได้หลายรูปแบบ ตัดหางด้านสั้น
✅ มอเตอร์ไดเร็ค เสียงเงียบ ประหยัดไฟ
✅ ความเร็วรอบสูงสุด 5,000 รอบ/นาที
✅ มีไฟ LED ส่องบริเวณเสาเข็ม
✅ ความยาวตะเข็บสูงสุด 5 มม.
✅ ความสูงยกตีนผี 5-13 มม.