02-869-7017-9 [email protected]

จักรเย็บเข็มเดี่ยวไดเร็ค Jack รุ่น F4

Jack F4

จักรเย็บเข็มเดี่ยวไดเร็ค

✅ ปรับความเร็วได้

✅ มอเตอร์ไดเร็ค เสียงเงียบ ประหยัดไฟ

✅ ความเร็วรอบสูงสุด 5,000 รอบ/นาที

✅ มีไฟ LED ส่องบริเวณเสาเข็ม

✅ ความยาวตะเข็บสูงสุด 5 มม.

✅ ความสูงยกตีนผี ด้วยมือ 5 มม. ด้วยเข่า 13 มม.