02-869-7017-9 [email protected]

จักรเย็บเข็มเดี่ยวไดเร็ค(New2023) JACK F5

จักรเย็บเข็มเดี่ยวไดเร็ค(New2023) JACK F5

 .

✅ ปรับความเร็วได้
✅ มอเตอร์ไดเร็ค เสียงเงียบ ประหยัดไฟ
✅ ความเร็วรอบสูงสุด 5,000 รอบ/นาที
✅ มีไฟ LED ส่องบริเวณเสาเข็ม
✅ ความยาวตะเข็บสูงสุด 5 มม.
✅ ความสูงยกตีนผี ด้วยมือ 5 มม. ด้วยเข่า 13 มม.