02-869-7017-9 [email protected]
จักรเย็บเข็มเดี่ยว JUKI DDL-8100E

จักรเย็บเข็มเดี่ยว

JUKI DDL-8100E

 

คุณสมบัติ :

  • เหมาะสำหรับผ้าหนาทั่วไป-ปานกลาง
  • ความเร็ว 4,500 รอบ/นาที
  • ความกว้างตะเข็บ 5 มม.
  • ความสูงการยกเข็ม 30.7 มม.
  • ความสูงยกตีนผี  ยกด้วยมือ 5.5 มม./ ยกด้วยเข่า 13 มม.
  • การหล่อลื่นน้ำมันอัตโนมัติ
  • น้ำหนัก 26 กก.