จักรเย็บเข็มเดี่ยวคอมฯไดเร็ค JUKI DDL-8700B-7

 JUKI DDL-8700B-7

จักรเย็บเข็มเดี่ยวคอมฯไดเร็ค