จักรเย็บเข็มเดี่ยวตีนตะกุย JUKI DU-1181N

 

JUKI DU-1181N

จักรเย็บเข็มเดี่ยวตีนตะกุย