จักรเย็บเข็มเดี่ยวตีนตะกุย (LU) JUKI LU-1508N 

 

JUKI LU-1508N

จักรเย็บเข็มเดี่ยวตีนตะกุย (LU)