จักรเย็บเข็มเดี่ยวด้ายใหญ่ตีนตะกุย(LU) รุ่น LU-1508NH

จักรเย็บเข็มเดี่ยวด้ายใหญ่ตีนตะกุย(LU) รุ่น LU-1508NH