จักรเย็บเข็มเดี่ยวตีนตะกุย JUKI LU-1510N

 

JUKI LU-1510N

จักรเย็บเข็มเดี่ยวตีนตะกุย LU