จักรติดกระดุม JUKI MB-1373, 1377

 

 

 

JUKI MB-1373, 1377

จักรติดกระดุม, จักรติดกระดุม 2 แบบ (ไข้ว+ตรง)