จักรลามีลูกกลิ้ง K-CHANCE VF-3500
 K-CHANCE VF-3500
จักรลามีลูกกลิ้ง