จักรเย็บเข็มเดี่ยว LU2-4410-B1T-CS

จักรเย็บเข็มเดี่ยว LU2-4410-B1T-CS