จักรเย็บเข็มเดี่ยว LU2-4652-B1T

จักรเย็บเข็มเดี่ยว LU2-4652-B1T