02-869-7017-9 [email protected]

จักรเย็บซิกแซกกระเป๋าหิ้ว TSM รุ่น M-2200

 

จักรเย็บซิกแซกกระเป๋าหิ้ว TSM รุ่น M-2200

✅ ลายเย็บทั้งหมด 60 ลาย รวมลายรังกระดุม
✅ เย็บตรง เย็บลวดลายซิกแซก เจาะรังกระดุม เย็บติดซิป
✅ สามารถปรับความถี่-ห่าง 0.5 – 4 มม. ความกว้างลายเย็บ 0-5 มม.
✅ ใช้งานได้ 2 ระบบ ทั่งปุ่ม Start-Stop และมอเตอร์เท้าเหยียบ
✅ ปุ่มปรับความเร็วการทำงานได้ 3 ระดับ
✅ ปุ่มเย็บย้ำตะเข็บเพิ่มความแข็งแรง, ปุ่มลดฟันจักรอัตโนมัติ
✅ แกนตั้งหลอดด้ายแบบคู่ เหมาะสำหรับเย็บเข็มคู่ตกแต่ง
✅ Free Arm สำหรับการเย็บทรงกระบอก หรือ พื้นที่เย็บวงเล็กๆ
✅ ใช้งานได้ง่ายด้วยที่สนเข็มอัตโนมัติ, เปลี่ยนตีนผีด้วยระบบ Cilp-on
✅ หลอดไฟ LED ถนอมสายตา ช่วยในการมองเห็น เย็บได้แม่นยำ
✅ ระบบแมคคานิค กระสวยตั้ง