จักรเย็บเข็มเดี่ยว MITSUNA LS-130H

MITSUNA LS-130H

จักรเย็บเข็มเดี่ยว

 

เหมาะสำหรับ : 

  • งานหนาปานกลาง เน้นฝีเข็ม, ผ้าไวนิล, กระเป๋า

 

LS-130H