จักรเย็บเข็มคู่ PROTEX TY-3820

PROTEX TY-3820

จักรเย็บเข็มคู่ลูกโซ่

 

เหมาะสำหรับ : ผ้ายืด

 

TY-3820