จักรพ้ง 4 เส้น PROTEX TY-747

PROTEX TY-747

จักรพ้ง 4 เส้น

 

เหมาะสำหรับ : งานผ้าทั่วไป

 

TY-747