จักรเย็บเข็มเดี่ยวไดเร็ค SURE SR-S1

จักรเย็บเข็มเดี่ยวไดเร็ค SURE SR-S1