จักรเย็บเข็มเดี่ยว SUNSTAR KM-250AL

SUNSTAR KM-250

จักรเย็บเข็มเดี่ยว

 

เหมาะสำหรับ : งานหนาปานกลาง

 

KM-250AL

 

 

 

VIDEO การใช้งาน