จักรแท็กกิ้ง SUNSTAR SPS/E-BS1201M

SPS/E-BS1201M

จักรแท๊กกิ้ง

 

SPS-E-BS1201M