02-869-7017-9 [email protected]
SURE SR-20518B

SURE SR-20518B

จักรเย็บเข็มคู่กะโหลกใหญ่

เหมาะสำหรับ : เย็บชิ้นงานหนาปานกลาง – หนา เช่น ยีนส์ หนัง พลาสติก ผ้าไวนิล ผ้าใบ เป็นต้น