02-869-7017-9 [email protected]

จักรเย็บเข็มคู่กระโหลกใหญ่

SURE SR-20528B

 

SURE SR-20528B

จักรเย็บเข็มคู่กระโหลกใหญ่ (ยกเข็ม)

 

เหมาะสำหรับ : เย็บชิ้นงานหนาปานกลาง – หนา เช่น ยีนส์ หนัง พลาสติก ผ้าไวนิล ผ้าใบ เป็นต้น