จักรเย็บเข็มคู่ SURE SR-3888-5

SURE SR-3888-5

จักรเย็บเข็มคู่

 

เหมาะสำหรับ : งานผ้าทั่วไป, หมวก

 

SURE SR-3888-3