จักรซิกแซกฐานเต็ม YULUN 475A-140-M

YULUN 475A-140-M

จักรซิกแซกฐานเต็ม

 

จักรซิกแซกฐานเต็ม YULUN 475A-140-M