จักรซิกแซกฐานเต็ม YULUN-475A-143N-L43P

YULUN-475A-143N-L43P

จักรซิกแซกฐานเต็มลิคแลคแทงขยัก

 

จักรซิกแซกฐานเต็ม YULUN 475A-143N-L43P