จักรซิกแซกทรงกระบอก

YULUN 475A-605-NCB-LG

YULUN 475-605-NCB-LG

จักรซิกแซกทรงกระบอก

 

เหมาะสำหรับ : งานหนาปานกลาง

 

YULUN 475A 635-NCB-LG